กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปี 2560

เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม  2560

เริ่มเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

2560-05-17 20:06:01ชาตรี โถแก้ว
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2560

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2558-11-03 20:18:49ชาตรี โถแก้ว
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2558-11-03 20:18:31ชาตรี โถแก้ว
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2558-11-03 20:18:14ชาตรี โถแก้ว
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2558-11-03 20:17:38ชาตรี โถแก้ว